Kontaktopplysninger

Otta Sag AS står for daglig drift og ettersyn av anlegget.

A/S Eidefoss har det administrative ansvaret for Otta Biovarme.  Kontaktperson Jan Harald Bakke. 

Regnskap, salg, målerhåndtering ivaretas av A/S Eidefoss.  Kontakt-telefon 61238200, fax 61238201, epost firmapost@eidefoss.no

Otta Biovarme AS - Postboks 160 - 2684 Vågå         Foretaksnr. 989 223 178 
Besøksadresse: Skansen 2E, 2670 Otta - Telefon / Fax: 61 23 82 00/61 23 82 01  
  www.ottabiovarme.no