Otta Biovarme AS - Postboks 160 - 2684 Vågå         Foretaksnr. 989 223 178 
Besøksadresse: Skansen 2E, 2670 Otta - Telefon / Fax: 61 23 82 00/61 23 82 01  
  www.ottabiovarme.no